Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 1. 2023

Termíny a ceny pro rok 2024

Výdejní termíny povolenek a členských známek na rok 2024

1 výdejní termín    19.1.2024

2 výdejní termín     2.2.2024

3 výdejní termín     16.2.2024

4 výdejní termín    23.2.2024

Začátek výdejní doby je vždy od 16.00 hod.

                                                                 Výbor MRS, z.s. ps Kvasice

 

CENÍKY 2024

POVOLENKY.

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku vydaného v ČR.
Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku. „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb.

Aktuální ceny členských příspěvků

 

Zápisné                                                     1 000 Kč

Hradí dospělí a mládež od 16-18 let

 

Členství dospělý                                       1 400 Kč

Kategorie dospělí - všichni starší 16 let

 

Členství mládež                                           200 Kč

Kategorie mládež - osoby do 15 let včetně

 

Udržovací                                                    500 Kč

Členství bez nároku na vydání povolenky

 

Aktuální ceny povolenek mimopstruhových - MP

 

Dospělý MP                                               1 250Kč

Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

 

Poloviční MP                                               700 Kč

Studenti, ZTP/P

 

Mládež MP                                                  400 Kč

Mládež do 15 let včetně

Měsíční MP                                                zrušeno

Týdenní MP                                                500 Kč

Denní MP                                                   300 Kč

 

Aktuální ceny povolenek pstruhových - P

 

Celorepubliková P                                    4 750 Kč

Platí na všech revírech MRS a ČRS

 

Dospělý P                                                 1 300 Kč

Starší 18 let, kteří nejsou studenti a nejsou ZTP/P

Poloviční P                                                  800 Kč

Studenti, ZTP/P

 

Mládež P                                                     400 Kč

Mládež do 15 let včetně

 

Měsíční P                                                   zrušeno

Týdenní P                                                    600 Kč

Denní P                                                        400 Kč

 

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - MP

 

Roční MP                                                10 000 Kč

Měsíční MP                                              zrušeno

Týdenní MP                                               3 000 Kč

Denní MP                                                  1 000 Kč

 

Aktuální ceny povolenek pro nečleny - P

 

Roční P                                                    10 000 Kč

Měsíční P                                                                  zrušeno

Týdenní P                                                  3 500 Kč

Denní P                                                     1 200 Kč