Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 12. 2019

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kvasice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18290, sídlo: Tlumačovská 685, IČ: 60575565 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 28.6.2020 v 9:00 hodin do Sokolského domu v Kvasicích.

 

Program výroční členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2019
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozpočtu na rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

V Kvasicích dne 8.6.2020