Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. 3. 2024

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU 2024

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kvasice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18290, sídlo: Tlumačovská 685, IČ: 60575565 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 24.3.2024 v 9:00 hodin do Sokolského domu v Kvasicích.

 

Program výroční členské schůze:

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Volba zapisovatele, návrhové, mandátové a volební komise

4) Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2023

5) Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozpočtu na rok 2024

6) Volba členů výboru pobočného spolku na volební období 2024 až 2028

7) Volba členů kontrolní a revizní komise pobočného spolku na volební období 2024 2028

8) Zprávy komisí

9) Diskuze

10) Závěr

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.