Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. 1. 2023

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU 2023

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kvasice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18290, sídlo: Tlumačovská 685, IČ: 60575565 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 26.3.2023 v 9:00 hodin do Sokolského domu v Kvasicích.

 

Program výroční členské schůze:

1) Zahájení

2) Volba mandátové a návrhové komise

3) Zprávy o činnosti pobočného spolku v roce 2022

4) Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozpočtu na rok 2023

7) Schválení usnesení

8) Diskuze

9) Závěr

 

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.