Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 5. 2016

Ochranná pásma vodního zdroje

Ochranná pásma štěrk

Pravidla k lovu ryb na vodárenské nádrži Kvasice – rybářský revír Morava 13C
 
Vodárenská nádrž Kvasice má ochranná pásma kolem vodního zdroje, určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou.
 
Rozsah ochranných pásem:
 
Ochranné pásmo 1.stupně zahrnuje:
 
Vodní plochu a pozemky kolem ní a stávajících vrtů – celková plocha 60 ha.
Pro představu je to obvod štěrkoviště – vodní plocha + břeh (cca 3 – 5 m) od vodní plochy.
Vyznačení pásma: obvod je vyznačen tabulemi „Vodní zdroj – pásmo hygienické ochrany 1.stupně – nepovoleným vstup zakázán“.
 
Na území pásma 1. stupně není dovoleno:
vstupovat nebo vjíždět bez zvláštního povolení, provozovat rekreaci, vodní sporty, vykonávat právo myslivosti.
Na vodárenské nádrži Kvasice je povolen omezený rybolov – regulovaný místenkami, které opravňují ke vstupu k vodárenské nádrži po dobu lovu. Po skončení lovu je lovící povinen pásmo 1 a 2 stupně opustit.
 
Ochranné pásmo vodního zdroje 2 stupně má rozlohu 35 ha a musí být respektovány tyto zákazy a požadavky.
Toto pásmo se rozkládá v průměru 100 m od břehů vodárenské nádrže.
Hranice tohoto pásma – řeka Morava, silnice Kvasice – Tlumačov, jinde cca 100 m (viz přiložená mapa).
Ve vnitřní části pásma hygienické ochrany 2 stupně se nesmí stanovat, nocovat, tábořit, provozovat sportovní činnost, koupat se, parkovat, mýt a opravovat motorová vozidla.
Pro lovící rybáře to znamená po stanovené době určené k rybolovu opustit místo k lovu, řádně po sobě uklidit lovné místo s možností návratu jak stanovují Bližší podmínky k rybolovu.
Při nedodržení těchto podmínek bude lovícímu odebrána místenka k rybolovu.
 
Na přiložené mapě (vystavené na nástěnce PS Kvasice a stránkách www.rybarikvasice.cz) jsou výše zmiňované hranice jednotlivých pásem vyznačeny v grafické podobě).
map4.png