Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. 12. 2019

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU

 

 

 1. Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kvasice,  zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18290, se sídlem Tlumačovská č.p. 685, 768 21 Kvasice,  IČ 60575565 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 22.12.2019 na webových stránkách, na nástěnce a v kanceláři pobočného spolku Kvasice návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

 

 1. Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:
  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

 

 1. Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail info@rybarikvasice.cz

 

 

V Kvasicích dne 22.12.2019