Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. 5. 2016

Informace pro uchazeče a držitele místenek

Informace pro uchazeče a držitele místenek pro revír Morava 13C

 
Směrnice pro výdej místenky na revír Morava 13C ( 461 103 ):
Rybářský revír tvoří vodárenská nádrž o rozloze 52,0 ha.
Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kvasice ( dále jen PS Kvasice )
Výdej pro členy jiných pobočných spolků než je PS Kvasice:
místenka se vydává na dobu 2 týdnů, a to v kanceláři PS Kvasice v pátek každý sudý týden v roce od 17:00 hod. do 18:00 hod.
Zájemce o vydání místenky předloží platný rybářský lístek a platnou povolenku.
Manipulační poplatek při výdeji místenky činí 100,- Kč. Držitel místenky obdrží k místence jednoduchý příjmový doklad, který je povinen společně s místenkou mít u sebe a prokázat se RS ( rybářské stráži ).
Vrátit místenku je možné během 2 týdnů kdykoliv do poštovní schránky kanceláře PS Kvasice, nejpozději však do pátku 16:00 hod. posledního dne zapůjčení místenky.
Držitel místenky, který z jakéhokoliv důvodu nedodrží termín vrácení místenky se zbavuje možnosti požádat o její další vydání.
Místenka je nepřenosná na jinou osobu.
Při výdeji místenek budou upřednostněni členové, kteří místenku v předchozích 2 týdnech neobdrželi. Místenku nelze rezervovat!
Při ztrátě nebo poškození bude držiteli místenky účtováno 300,- Kč.
Držitel místenky dbá na dodržování zákona o rybářství, zvláštních předpisů platných pro tento revír (ochranné pásmo vodního zdroje) a pokynů na zadní straně místenky.
Míra kapra 45 – 70 cm max.
Použití loděk povoleno pouze k zavážení bójek při lovu sumců. Provozní řád loděk určuje PS Kvasice. Při porušení směrnic rozhodne o postihu výbor PS Kvasice.
Držitele povolenky MRS jsou povinni mít na revíru Morava 13 C místenku. Pro rybáře z organizací Napajedla, Luhačovice a Zlín 2 je možné vydat povolenku k rybolovu jedině s podmínkami pro nečleny. Ceny povolenek pro nečleny jsou: roční...5000,- kč; měsíční...3000,- kč; týdenní...1000,- kč; denní...400,- kč; Nutností k vydání povolenky je platný státní rybářský lístek i pro nečleny. Ceny povolenek pro členy jsou: roční...950,- kč; měsíční...650,- kč; týdenní...400,- kč; denní...150,- kč