Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 8.1.2016

Zápis z výborové schůze MO MRS Kvasice, konané dne 8.1.2016

 

Přítomni: Štrof, Kuchař, Janoštík Josef, Brázdil, Pik, Foltýn, Tomis, Marčík František,

               Vrbecký, Slovák

Omluveni: Majda, Čermák, Marčík Radek, Hopan, Pergl, Janoštík Jiří

Přizváni: Šiška

 

Zahájení a řízení schůze se ujal pan Štrof. Přivítal přítomné členy výboru a popřál

všem hodně zdraví a rybářských úlovků v roce 2016

 

1. Organizační - pan Štrof

    - podal informaci o obeslání žadatelů o přijetí za členy a převody do MO Kvasice

      (počet vrácených a souhlasy žadatelů - bez přidělení místenky)

    - informace o stavu místenek (tiskopis pro evidenci místenek, poplatek za čtrnáctidenní

      místenku - 60 Kč)

    - vrácení povolenek - do 15.1.2016 (po termínu zaniká povolenka)

    - termín konání VČS - 13.3.2016

    - stanovení termínů výdeje povolenek a místenek:

      výdej povolenek na rok 2016: 15.1, 22.1., 29.1., 5.2., 19.2., a od měsíce března

      každý sudý týden

      výdej místenek: každý sudý týden v kanceláři MO Kvasice

    - výbor stanovil změnu úředních hodin v r.2016: od 17,00 do 18,00 hod.

    - výdej hostovacích místenek od 4.3.2016 a každý sudý týden (doba půjčení

      je 14 dní - poplatek 60,-Kč)

    - výbor ukládá panu Čermákovi do příštího výboru předložit fin.uzávěrku za rok 2015

      (pokladní kniha) a vyrovnání finančního závazku vůči Měst.úřadu Kvasice

    - pan Štrof připomíná  zpracování zpráv pro VČS (jednotlivé referáty)

    - návrh nového výboru předloží na příští výborové schůzi pan Majda

    - školení rybářské stráže - pan Hopan, Kuchař

    - výbor odsouhlasil čestné známky (členové výboru, vedoucí kroužků, rybářská stráž)

2. Diskuze:

    - pan Kuchař poukazuje na nutnost zlepšení nočních kontrol

    - příští výborová schůze 5.2.

 

Zapsal: Marčík František