Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 10. 2016

Zápis 7.10.2016

Zápis z výborové schůze MRS PS Kvasice, konané dne 7.10.2016

Zahájení a řízení schůze se ujal pan Majda, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.

Přítomni: Majda Eduard, Kuchař Vladimír, Štrof Petr, Pik Vojtěch, Čermák Pavel, Šiška Richard, Foltýn Richard, Vrbecký Zdeněk

Omluveni: Hopan Petr

  1. P. Majda a p. Štrof provedli zhodnocení závodu Memoriál Františka Pospíšila konané dne 3.9.2016 na Štěrkovišti Kvasice. Konstatovali, že jak organizace, tak finanční vyúčtování dopadlo velmi dobře. Závod byl rozdělen na tři kategorie: kapr + amur, bílá ryba, dravá ryba v každé kategorii byli hodnoceni první tři rybáři. Zvláštní cenou byl nejdelší ulovený kapr. Každý výherce obdržel pohár, rybářské potřeby a poukaz na nákup rybářského vybavení. Výsledky závodu jsou k nahlédnutí na stránkách spolku. www.rybarikvasice.cz  Závěrem poděkovali všem organizátorům závodu
  2. P. Majda a p. Štrof  provedli zhodnocení dětských rybářských závodů konaných dne 10.9.2016 na rybníčcích u cukrovaru. Závodu se účastnilo celkem 38 dětí. Pro každého bylo připraveno občerstvení, medaile a balíček s rybářskou bižuterií. První tři v kategorii obdrželi pohár a finanční poukázku na nákup rybářského vybavení. Výsledky závodu jsou k nahlédnutí na stránkách spolku. www.rybarikvasice.cz  Dále zaznělo, že pořádání dětských závodů týden po závodech dospělých se osvědčilo, proto by se mělo v tomto formátu pokračovat i pro roky příští. Tedy první sobota v měsíci září Memoriál Františka Pospíšila a druhou sobotu v měsíci září dětské rybářské závody. Závěrem poděkovali všem organizátorům závodu.
  3. P. Kuchař seznámil výbor s body projednávanými na poradě hospodářů, kterého se zúčastnil.  
  4. P. Majda seznámil výbor s body projednávanými na Svazovém výboru v Brně, kterého se zúčastnil.  
  5. Předání místenek zadržených rybářskou stráží. Výbor odhlasoval: Adam Wahbi, Hluk, ps Hluk a Miroslav Čížek, Hluk, ps Hodonín - odebraním a nevydáním místenky za noční pobyt mimo stanovenou dobu v ochranném pásmu vodního zdroje. Místenky nebudou vydány do 15.8.2017
  6. V měsíci listopadu budou zahájeny opravy chaty na rybochovu ( výměna stropu, broušení a lakování stěn, stolů a lavic a další práce ) Opravy chaty na rybochovném zařízení řídí p. Majda
  7. P. Štrof dodal nové formuláře: Přihláška za člena MRS, z.s. PS Kvasice a žádost na převod člena  do MRS, z.s. PS Kvasice. Zájemci o členství nebo převedení členství si můžou formuláře vyzvednout v kanceláři a po vyplnění vrátit zpět do kanceláře pro schválení nejpozději však do konce listopadu. Výbor pobočného spolku Kvasice v prosinci na schůzi výborů rozhodne o těchto žádostech.
  8. P. Šiška s p. Majdou připraví vyúčtování dotací od obce Kvasice za rok 2016 a vypracují žádost na dotace pro rok 2017.
  9. Výlov rybníčků proběhne 15.10.2016 od 7.00 hod. P. Kuchař rozdělil jednotlivé funkce na výlov.     

 

Diskuse:  - příští výborová schůze 4.11.2016