Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. 12. 2016

Zápis 3.12.2016

Zápis z výborové schůze MRS PS Kvasice, konané dne 3.12.2016

Zahájení a řízení schůze se ujal pan Majda, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.

Přítomni: Majda Eduard, Kuchař Vladimír, Štrof Petr, Pik Vojtěch, Čermák Pavel, Šiška Richard, Foltýn Richard

Omluveni: Hopan Petr, Vrbecký Zdeněk

  1. P. Majda pogratuloval panu Pikovi a panu Vrbeckému k narození dětí.
  2. P. Majda informoval o prověrkách, kterých se zúčastnil pan Majda, pan Kuchař a pan Šiška. Na prověrkách byly převzaty ceniny a dokumenty pro nadcházející rok 2017.
  3. Výbor hlasoval o přihláškách za člena. Za nové členy byli přijati tito zájemci: Jakub Krejčiřík (Kvasice), Barbara Šeďová (Kvasice), Tomáš Tomíšek (Kvasice), Radim Stránský (Kostelany), Zdeněk Zapletal (Kvasice). Dále výbor hlasoval o převodech členů a zamítl tyto zájemce: Lukáš Trňák (Tlumačov), Martin Machálek (Tlumačov), Zdeněk Kubíček (Kvasice), Jaroslav Šiška (Karolín), Pavel Šedivý ml. (Popovice), Pavel Šedivý st. (Popovice), Aleš Darebník (Kroměříž), Tomáš Vávra (Kroměříž), Vladimír Šopf (Tlumačov), Milan Bilík (Mysločovice), Karel Halámek (Kvasice), Magdalena Kuruczová Bc. (Kvasice)
  4. Byly stanoveny termíny pro výdej povolenek a to: 13.1., 27.1., 10.2., 24.2.
  5. S platností od 1.1.2017 nastupuje nová účetní, paní Iveta Šebestíková
  6. Výbor odhlasoval nákup PC včetně účetního programu.
  7. Pan Majda informoval o první fázi rekostrukce chaty, která proběhla 12.11.2016 a to vyklízení chaty, demontáž stropu, vyklizení půdních prostor, navežení materiálu na rekonstrukci. Termín dalších prací bude stanoven na příštím výboru.

 

Diskuse:  - příští výborová schůze 13.1.2017